oljournal.in.uasitemap

Головна

 

Одеський лінгвістичний вісник – це фаховий науковий журнал, що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу) представників Національного університету «Одеська юридична академія», а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Одеський лінгвістичний вісник було засновано у 2013 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

На сторінках журналу обговорюються конкретні наукові питання, повідомляється про досягнення наукових напрямків і шкіл, що розвиваються у Національному університеті «Одеська юридична академія», висвітлюється методика викладання навчальних дисциплін.

Журнал інформує також про події наукового життя та філологічної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з філологічної тематики.

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання філологічних наук.

Одеський лінгвістичний вісник призначений для докторів наук, кандидатів філологічних наук, аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів вищої школи, студентів старших курсів, перекладачів та усіх, хто цікавиться досягненнями української філологічної науки.

Національний університет "Одеська юридична академія" є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. В 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету був перетворений в Одеську державну юридичну академію. Вже через рік цей ВНЗ придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Академія була реорганізована в Національний університет "Одеська юридична академія".

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство».

Сьогодні Національний університет "Одеська юридична академія" — один із центрів юридичної освіти і науки України — є провідним вищим навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської школи права, яка бере свій початок з 1847 року.

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"