oljournal.in.uasitemap

Про журнал

Рік заснування: 2013

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20331-10131 Р від 08.07.2013

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України № 793 від 04.07.2014 р. (Додаток №8)

Періодичність: виходить два рази на рік

Назва журналу англійською: “Odessa Linguistic Journal”

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: "Одеський лінгвістичний вісник"

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2312-3192, ISSN 2663-564X (Online).

Головний редактор: Петлюченко Н.В., д. філол. н., професор. Відповідальний секретар: Томчаковська Ю.О., к. філол. н., доцент. Редакцийна колегія: Таранець В.Г., д. філол. н., професор; Мамич М.В., к. філол. н., доцент; Кузнєцова Т.В. д. соц. ком., професор; Ступак І.В., д. філол. н., професор; Морошану Л.І., к. філол. н., доцент; Колегаєва І.М., д. філол. н., професор; Воробйова О.П., д. філол. н., професор; Бабелюк О.А., д. філол. н., професор; Валігура О.Р., д. філол. н., професор; Селіванова О.О., д. філол. н., професор; Светозарова Н.Д., д. філол. н., професор; Козлова Р.М., д. філол. н., професор; Крістіан Саппок, професор Інституту російської культури імені Лотмана

Рецензування та етика видання. Журнал дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Процедура рецензування − відкрита. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку.
Редакційна колегія журналу при розгляданні статті залишає за собою право провести перевірку матеріалу за допомогою системи Антиплагіат. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE (https://publicationethics.org/resources/guidelines).
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"