oljournal.in.uasitemap

Редакційна колегія

Головний редактор:

Петлюченко Н.В.  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 2 Національного університету "Одеська юридична академія"

 

Відповідальний секретар:

Томчаковська Ю.О.  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного університету "Одеська юридична академія"

 

Редакційна колегія:

Таранець В.Г. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов № 2 Національного університету "Одеська юридична академія"

Мамич М.В. – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету "Одеська юридична академія

Кузнєцова Т. В. - доктор наук із соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"

Ступак І.В. – д-р філол. наук, професор, декан факультету лінгвістики та перекладу, завідувач кафедри германських та східних мов Міжнародного гуманітарного університету

Мізецька В.Я. – д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету

Морошану Л.І. – канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету

Колегаєва І.М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Національного університету імені І.І. Мечникова

Воробйова О.П. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету

Бабелюк О. А.  – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Валігура О.Р. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету

Селіванова О.О. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Светозарова Н.Д. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри фонетики і методики викладання іноземних мов Санкт-Петербурзького державного університету (Росія)

Козлова Р.М. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри російського, загального та словянського мовознавства Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (Білорусія)

Крістіан Саппок – професор Інституту російської культури імені Лотмана, факультет філології, Рурський університет, м. Бохум (Німеччина)

 

 

1 4 4

 

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"